2019 Spalio 20 d. 17:52:21

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2019 m. SPALIO MĖNESIO RENGINIAI

DATA

RENGINIO PAVADINIMAS

 

LAIKAS ATSAKINGI
01

Viktorina – Alkoholio tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija.

( Jurbarko VSB projektas)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Kriščiūnienė
01 VGK posėdis 14.30 R. Domeikienė
03 Interaktyvus spektaklis "Ką žinau, liūdna"  7-10 kl. mokiniams Pavaduotoja ugdymui
03 Dalyvavimas Konstitucijos egzamine. Dalyvauja 5-10 kl. 9.00 val. V. Pinaitis
03-04 Knygų skaitymo naktis E. Sprainaitienė
04 Mokytojų dienos šventė

Pavaduotoja ugdymui,

I. Petkevičienė,

Mokinių komitetas

10-11 Skautų sueiga "Skauto žinios" J. Štrimienė
15 Paskaita-  aktyvus mokymas ,,Kad akytės būtų sveikos.“(3-4klmok.) Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Kriščiūnienė
16 Išvyka į Viešvilės pasienio užkardą. (ugdymas  karjerai-pasieniečio ir kinologo profesija) 10.00 val.

E. Sprainaitienė

I. Bialoglovienė

17 1 ir 5 kl. mokinių tėvų susirinkimai (mokinių adaptacija) 17.00val.

Pavaduotoja ugdymui,

1,5 kl. auklėtojos ir dalykų mokytojai

17

Visuotinis mokinių tėvų susirinkimas,

klasių tėvų susirinkimai.

18.00val.

Direktorius,

Pavaduotoja ugdymui,

Klasių vadovai

2 sav. Stendo leidyba. "Akys - mūsų langas į pasaulį" D. Kriščiūnienė
21-25 Rudens gėrybių ir darbelių (piešinių) paroda (pradinių klasių mokiniai) A. Petravičienė
21 Dalyvavimas piešinių konkurse „Daržovės ir vaisiukai emociukai – nuotaikingos gėrybių istorijos“ Pradinių kl. mokytojos
24 Išvyka į Kauną (ugdymas karjerai) R. Domeikienė
24 Kultūrinė - pažintinė diena "Rudenėlio šventė" (pradinių klasių mokiniai) I. Bialoglovienė
25 LR Konstitucijos paminėjimas V. Pinaitis
25-26 Tauragės krašto skautų sueiga (Laukuva, Šilalės r.)) J. Štrimienė
Mėn. eigoje Giliukų rinkimo akcija. (Kneipo tako įrengimui) Pradinių klasių mokytojos
Mėn. eigoje Kneipo tako kūrimas

Direktorius,

Pavaduotoja ugdymui,

Pavaduotoja ūkio reikalams

Mėn. eigoje

Dalyvavimas projekte "Sveikatiada" Iššūkis - "Nei dienos be mankštos "

(pradinių klasių mokiniai)

I. Bialoglovienė
Mėn. eigoje Tęstinis projektas "Užaugink drugelį pats" (pradinių klasių mokiniai) V. Radvilaitė
Mėn. eigoje Dalyvavimas konkurse "Matematikos ekspertas 2019" Pradinių klasių mokytojos
28 Mokytojų susirinkimas. „Mokytojų budėjimo įtaka mokinių saugumui ir elgesio korekcijai“ Spalio mėn. veiklos analizė ir lapkričio mėn. veiklos aptarimas.

Direktorius,

Pavaduotoja ugdymui

Mėn. eigoje Anketinė apklausa (patyčių prevencija) R. Domeikienė

 

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

16

 Rytmetys  „Rudenėlio dovanos“.

10.00 val.

IUG vyr. mokytoja

R. Šniokaitienė

IUG ir PUG mokytojos

2019.10.01-2020.05.31.

Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“.

PUG vyr. mokytoja  Ž. Gribauskienė
Mėn.eigoje

Vaikų darbelių paroda „Paukščiai palieka gimtinę“.

PUG vyr. mokytoja

Ž. Gribauskienė

Mėn.pradžioje Respublikinis projektas „Žaidimų laukas“ skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms. IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Dalyvavimas „Sveikatiados“ projekte. Isšūkis „Nei dienos be mankštos“. IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Mįslių konkursas „Menu mįslę keturgyslę“

IUG mokytoja

R. Šniokaitienė

Mėn. eigoje Įvairios veiklos „Draugauju su rudenėliu“

IU mokytoja

M. Gydaitienė

10-14

METODINĖS GRUPĖS VEIKLA.

Ikimokyklinuku ir PU ugdytiniu pasiekimu ir gebejimu vertinimo aptarimas.

13.00 val.

IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ugdymui

08

14 

17

UGDOMOJO DARBO  PRIEŽIŪRA

Antros grupės tevų susirinkimas

Pirmos grupės tėvų susirinkimas

Priešmokyklinės grupės tėvų susirinkimas

16.00 val.

16.00 val.

16.00 val.

IUG vyr. mokytojos R. Šniokaitienė ir

M. Gydaitienė.

Direktorius,

pavaduotoja ugdymui.

IUG vyr. mokytojos .

G. Rimašauskienė ir M. Gydaitienė.

Direktorius, pav

paduotoja ugdymui.

PUG vyr. mokytoja

Ž. Gribauskienė,

I. Pūkėnienė.

Direktorius, pavaduotoja ugdymui.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema