2024 Birželio 15 d. 21:16:41

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE, KONKURSUOSE 2023 M.

Eil.

Nr.

Lygmuo Pavadinimas

Koordinatorius

mokykloje

Dalyviai
1. Tarptautinis Prevencinė programa ,,Obuolio draugai“ E. Sprainaitienė 1 kl. mokiniai
2. Tarptautinis „Laiškas Kalėdų seneliui“ J. Navickienė Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikai.
3. Tarptautinis „eTwinning“ „Vieną kartą“ Ž. Gribauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokiniai
4. Tarptautinis „Kengūra“ M. Matukaitis

A. Lužeckas

G. Kvietkutė

N. Šneiderytė

A. Liuokaitis

5. Tarptautinis Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas V. Kravčenkienė 1-10 kl. mokiniai
6. Respublikinis „Pradinukų lyga – iššūkių mėnuo“

E. Sprainaitienė

V.Radvilaitė Polockienė

1-4 kl. mokiniai
7. Respublikinis „eTwinning“ „Kalėdinis sveikinimas“. Ž. Gribauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokiniai
8. Respublikinis „eTwinning“ „Kalėdinis atvirukas“ Ž. Gribauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokiniai
9. Respublikinis „Paslaptys lede“.

G. Rimašauskienė,

Ž. Gribauskienė,

J. Navickienė

Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikai
10. Respublikinis „Gerumo širdelė“

G. Rimašauskienė,

Ž. Gribauskienė,

J. Navickienė

Ikimokykl., priešmokykl. amžiaus vaikai.
11. Respublikinis „Kalėdinių svajonių gaudyklė“ J. Navickienė Ikimokykl., priešmokykl. amžiaus vaikai.
12. Respublikinis „Knyga moka priimti“ J. Navickienė Priešmokyklinio amžiaus vaikai.
13. Respublikinis „STEAM - eksperimentai“ Ž. Gribauskienė Ikimokykl., priešmokykl. amž. vaikai.
14. Respublikinis KINGS olimpiadų kvalifikacinis etapas E. Sprainaitienė 1 kl. mokiniai
15. Respublikinis ,, Olimpinis mėnuo“

V.Radvilaitė Polockienė

E. Sprainaitienė

1-4 kl. mokiniai
16. Respublikinis „Žaliasis raštingumas“   2-4 kl. mokiniai
17. Respublikinis Vertimų – iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis” M. Liuokaitienė 4 - 10 klasių mokiniai
18. Respublikinis Internetinis virtualios knygos kūrimo projektas „Let‘s create a story“ M. Liuokaitienė 8 - 10 klasių mokiniai
19. Respublikinis Edukacinis konkursas „Olympis“ M. Liuokaitienė 5 - 10 klasių mokiniai
20. Respublikinis „Mano gaublys 2023“ V. Reinolcaitė 5-10 kl. mokiniai
21. Respublikinis Mokslo/lab M. Matukaitis 6 kl. mokiniai
  Respublikinis Solidarumo bėgimas V. Kravčenkienė Mokyklos bendruomenė
22. Rajoninis

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų VIII–IX (I gimnazijos) klasių

mokinių užsienio kalbos (anglų) meninio vertimo konkursas

M. Liuokaitienė 8 - 9 klasių mokiniai
23. Rajoninis

Jurbarko rajono mokyklų IX–X klasių mokinių

anglų kalbos konkursas - olimpiada Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus

gimnazijoje.

M. Liuokaitienė 9 – 10 klasių mokiniai
24. Rajoninis IT konkursas M. Matukaitis

A. Lužeckas

M. Petrošius

25. Mokyklinis „Kitokie pokalbiai“ V. Reinolcaitė 5-10 kl. mokiniai
26. Mokyklinis  ,,Sportas-tai jėga, judėjimas-tai sveikata“. V.Radvilaitė Polockienė 1-4 kl. mokiniai
27. Mokyklinis „Kelionė į Sveikatos šalį“ V. Reinolcaitė 1-10 kl. mokiniai
28. Mokyklinis Europos kalbų diena M. Liuokaitienė 1-10 kl. mokiniai