2023 Spalio 2 d. 18:48:37

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Dalyvavimas projektuose ir konkursuose 2021m.

Eil.    Nr. Lygmuo Pavadinimas Koordinatorius Dalyviai
1. Tarptautinis Matematikos konkursas "Kengūra" M.Matukaitis

G. Kvietkutė (2 vieta savivaldybėje)

E. Rimkutė

2. Tarptautinis eTwinning ,, Širdy lietuvaitis aš esu“

V. Radvilaitė,

E. Sprainaitienė

L. Matukaitienė

J. Navickienė

R. Šniokaitienė

Ž. Gribauskienė

4 kl.

1-2 kl.

IUG

IUG

PUG

3. Tarptautinis eTwinning,, Žaidimai su parašiutu”

V. Radvilaitė

Ž. Gribauskienė

4 kl.

PUG

4. Tarptautinis eTwinning,, Motinos dienos atvirukas“ V. Radvilaitė 3 kl.
5. Tarptautinis eTwinning,, Gamta mūsų rankose“

V. Radvilaitė

Ž. Gribauskienė

3 kl.

PUG

6. Tarptautinis Matematikos Ekspertas E. Sprainaitienė
7. Tarptautinis eTwinning „„Atradimų, pažinimo ir tyrinėjimo pasaulis (STEAM)“. Ž. Gribauskienė PUG
8. Tarptautinis eTwinning „Iš širdies“ Ž. Gribauskienė PUG
9. Tarptautinis eTwinning „Sveikatos takeliu taikant S. Kneipo metodo elementus“. Ž. Gribauskienė PUG
10. LRT speciali tarptautinė vaikų draugystės iniciatyva „Matau tave“, šokis „Dinamitas“. Ž. Gribauskienė PUG
11. Tarptautinė programa „Zipio draugai“ Ž. Gribauslkienė PUG
12. Respublikinis "Kings lyga" Matematika ir IT M. Matukaitis 5 kl.
13. Respublikinis

Edukacinis konkursas

,, Olympis 2021“

V. Radvilaitė

M. Liuokaitienė

4 kl.

4, 5, 6, 10 kl.

14. Respublikinis Olimpinis mėnuo.

V. Radvilaitė,

E. Sprainaitienė

L. Matukaitienė

1-2 kl.
15. Respublikinis „Pasakų iššūkis 2021“

V. Radvilaitė,

E. Sprainaitienė

L. Matukaitienė

Ž. Gribauskienė

1-2kl.

PUG

16. Respublikinis ,, Puošiamės Kalėdoms“.

V. Radvilaitė,

E. Sprainaitienė

L. Matukaitienė

1-2 kl.
17. Respublikinis ,, Sveikatiada“

V. Radvilaitė,

E. Sprainaitienė

L. Matukaitienė

Ž. Gribauskienė

R. Šniokaitienė

J. Navickienė

G. Rimašauskienė

1-2kl.

PUG

IUG

IUG

IUG

18. Respublikinis ,, Aš noriu išlikti“ V. Radvilaitė 3kl.
19. Respublikinis Užauginta Europos sąjungoje V. Radvilaitė
20. Respublikinis Konstitucijos egzaminas E. Gečaitė
21. Respublikinis Europos egzaminas E. Gečaitė
22. Respublikinis „Ö kaip vokiškai?“ M.Balaševičienė 6-7-8 kl.
23. Respublikinis „Močiutės linksmieji žodeliai“.

Ž. Gribauskienė

R. Šniokaitienė

M. Gydaitienė

G. Rimašauskienė

PUG

IUG

IUG

IUG

24. Respublikinis „Žodeliai ir žiedeliai mamai“.

Ž. Gribauskienė

R. Šniokaitienė

M. Gydaitienė

G. Rimašauskienė

PUG

IUG

IUG

IUG

25. Respublikinis „Vėjo varpeliai“

Ž. Gribauskienė

R. Šniokaitienė

J. Navickienė

G. Rimašauskienė

PUG

IUG

IUG

IUG

26. Respublikinis „Pasaka degtukų dėžutėje“.

Ž. Gribauskienė

J. Navickienė

G. Rimašauskienė

PUG

IUG

IUG

27. Respublikinis „Padovanok draugui šypseną“. Ž. Gribauskienė PUG
28. Respublikinis Internetinis projektas „Let‘screate a story“ M. Liuokaitienė
  1. (8-10kl.)
29. Respublikinis Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ M. Liuokaitienė
  1. (5-10 kl.)
30. Respublikinis „5 kl. mokinių skaitymo įgūdžių lavinimas įvairių dalykų pamokose“ V. Reinolcaitė
31. Respublikinis Konkursas "Mano gaublys" V. Reinolcaitė 6-9 kl.

32.

Respublikinis „Žiedelis Lietuvai“. Ž. Gribauskienė PUG

33.

Respublikinis „Linksmieji seniai besmegeniai“.

Ž. Gribauskienė

G. Rimašauskienė

M Gydaitienė

R. Šniokaitienė

PUG

IUG

IUG

IUG

34. Respublikinis „Žaidimai moko“

Ž. Gribauskienė

J. Navickienė

PUG

IUG

35. Respublikinis „Daryk kaip gali, naudok ką turi“. Ž. Gribauskienė PUG
36. Respublikinis „Lietuvos atspindžiai mano lange“. Ž. Gribauskienė PUG

37.

Respublikinis „Ridu, ridu margučiu“.

Ž. Gribauskienė

G.Rimašauskienė

M Gydaitienė

R. Šniokaitienė

PUG

IUG

IUG

IUG

38.

Respublikinis „Iš tautosakos skrynelės“.

Ž. Gribauskienė

M. Gydaitienė

R. Šniokaitienė

PUG

IUG

IUG

39. Respublikinis „Dramblys“ Ž. Gribauskienė PUG
40.

Respublikinis

Programa "Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje" (finansuojama ES) Soc. pedagogė Pradinių kl. mokiniai
41. Respublikinis Pieno tiekimo mokykloms programa "Pienas vaikams" (finansuojama ES) Soc. pedagogė Pradinių kl. mokiniai
42. Mokyklinis "Matematikos olimpiada" M. Matukaitis 5-8 klasių mokiniai
43. Mokyklinis "Informacinių technologijų olimpiada" M. Matukaitis 5-8 klasių mokiniai
44.. Mokyklinis ,,Mano pasaka kvepia Kalėdų egle“.

V. Radvilaitė,

E. Sprainaitienė

45.

Mokyklinis „Skaičiai gamtoje“ M.Balaševičienė 6 kl.

46.

Mokyklinis

Iniciatyva – projektas „Raudonos nosys – gydytojai klounai“.

Ž. Gribauskienė

Darželis,

1-4 kl.

47. Mokyklinis "Kalėdinė eglutė"        V. Štulas 5-7 kl. mokiniai

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai