2023 Spalio 2 d. 17:18:28

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 mII ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 mI ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2022 m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2022 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2022 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2022 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2021 m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2021 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2021 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2021 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2020 m. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2020 m. III ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2020 m. II ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. IV ketv. I dalis

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. IV ketv. II dalis

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. III ketv. I dalis

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. III ketv. II dalis

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. II ketv. I dalis

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. II ketv. II dalis

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. I ketv. I dalis

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. I ketv. II dalis

 

Biudžeto ataskaitos 2018 I-dalis

Biudžeto ataskaitos 2018 II-dalis

Aiškinamasis raštas už 2018 IV ketv. 

Biudžeto ataskaitos 2018 - III ketv. I-dalis

Biudžeto ataskaitos 2018 - III ketv. II-dalis

Aiškinamasis raštas už 2018 III ketv.

Finansinės ataskaitos už 2018 III ketv.

Biudžeto ataskaitos 2018 - II ketv.

Biudžeto ataskaitos 2018 - I ketv.

Aiškinamasis raštas už 2018 II ketv.

Finansinės ataskaitos už 2018 II ketv.

Aiškinamasis raštas už 2018 I ketv.

Finansinės ataskaitos už 2018 I ketv.

Biudžeto ataskaitos 2017 m. 1 dalis

Biudžeto ataskaitos 2017 m. 2 dalis

Biudžeto ataskaitos už 2017 m.III ketv. 

Aiškinamasis raštas už 2017 III ketv.

Finansinės ataskaitos už 2017 III ketv.

Biudžeto ataskaitos už 2017 m.II ketv. I dalis

Biudžeto ataskaitos už 2017 m.II ketv. II dalis

Aiškinamasis raštas už 2017 II ketv.

Finansinės ataskaitos už 2017 II ketv.

Biudžeto ataskaitos už 2017 m.I ketv. I dalis

Biudžeto ataskaitos už 2017 m.I ketv. II dalis

Biudžeto ataskaitos už 2017 m.I ketv. III dalis

Biudžeto ataskaitos už 2017 m.I ketv. (aiškinamasis)

Biudžeto ataskaitos už 2014 metus

Biudžeto ataskaitos už 2013 metus

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai