2021 Gegužės 8 d. 19:26:27

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

 Asta Danisevičiūtė, pavaduotoja ugdymo reikalams – koordinatorė;

Vida Reinolcaitė, metodininkė – pirmininkė;

Marijus Matukaitis, inžinierius - programuotojas – narys;

Eglė Sprainaitienė, vyr. mokytoja – narė;

Milda Liuokaitienė, vyr. mokytoja – narė;

Edita Gylienė, metodininkė – narė. 

 

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas – grafikas  2017 m.

2017 metų mokyklos veiklos kokybės plačiojo  įsivertinimo rezultatai