2023 Spalio 2 d. 16:42:50

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  (tel. 844756380)

  1. Vida Reinolcaitė  pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė
  2. Valda Kravčenkienė - soc. pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja
  3. Aušra Mockienė - spec. pedagogė, narė
  4. Jolita Štrimienė - mokyklos tarybos pirmininkė, narė
  5. Eglė Sprainaitienė - pradinių klasių mokytoja, narė
  6. Edita Gylienė - mokytoja, sekretorė
  7. Danutė Kriščiūnienė – visuomenės sveikatos biuro specialistė, narė
  8. Žaneta Gribauskienė – pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, narė

 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai