2021 Spalio 23 d. 03:33:20

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  (tel. 844756380)

1. Antanina Staponienė - soc. pedagogė, komisijos pirmininkė

2. Vida Reinolcaitė - pavaduotoja ugdymui, narė

3. Aušra Mockienė - spec. pedagogė, narė

4. Jolita Štrimienė - mokyklos tarybos pirmininkė, narė

5. Eglė Sprainaitienė - pradinių klasių mokytoja, narė

6. Edita Gylienė - mokytoja, sekretorė

7. Milda Liuokaitienė - mokytoja, narė

8. Žaneta Gribauskienė - priešmokyklinės grupės mokytoja, narė

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai