2021 Gegužės 8 d. 18:24:18

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  (tel. 844756380)

1. Antanina Staponienė - soc. pedagogė, komisijos pirmininkė

2. Vida Reinolcaitė - pavaduotoja ugdymui, narė

3. Aušra Mockienė - spec. pedagogė, narė

4. Jolita Štrimienė - mokyklos tarybos pirmininkė, narė

5. Eglė Sprainaitienė - pradinių klasių mokytoja, narė

6. Edita Gylienė - mokytoja, sekretorė

7. Milda Liuokaitienė - mokytoja, narė

8. Žaneta Gribauskienė - priešmokyklinės grupės mokytoja, narė