2024 Vasario 29 d. 04:04:37

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

Informacija apie Jurbarko r. Smalininkų L.Meškaitytės pagrindinės mokyklos darbuotojų

1 pareigybės vidutunį mėnesinį bruto darbo užmokestį ( neatskaičius mokesčių )

 

Pareigos Pareigybių skaičius
2022 m. 2023 m. I ketvirtis Eur 2023 m. II ketvirtis Eur 2023 m. III ketvirtis Eur 2023 m. IV ketvirtis
Pareigybių sk. Eur
Direktorius 1 2783 3509 3509 3509 1 3509
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 2553 3050 3050  2964 0,75 2964
Vyr. mokytojas 9,68 1603 1810 1810  1792 8,26 1792
Mokytojas metodininkas 4,17 1740 1967 1967  1959 2,04 1959
Priešmokylinio ugdymo mokytoja metodininkė 1,1 1611 1804 1804  1804 1,15 1804
Vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja 2,45 1511 1693 1693  1753 1,15 1756
Valytojos,sargai,kiemsargis, rūbininkas-budėtojas ,mokytojų padėjėjos,skalbėja 14 730 840 840  840 11,5 840  

 

 

Vienkartinės piniginės išmokos 2023 m. IV ketvirtis
sprendimų skaičius skirta suma Eur

Skatinamosios išmokos už padidėjusį

darbo krūvį ir labai gerą darbą

45 18391

 

Informaciją parengė   vyr.buhalterė G.Bagdanskienė
2024-01-03