2024 Gegužės 21 d. 20:30:02

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

 

2023 METŲ SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
       
12

17.00,

I a. foje

Tėvų susirinkimas "Ugdymo ( si) naujovės,   sėkmės ir rūpesčiai"

Direktorė R. Augustienė,

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

13 virtuali erdvė 5 kl. mokinių adaptacijos tyrimas. Duomenų analizė ir pristatymas m-los bendruomenei V. Kravčenkienė
16

14.00,

mokyt. kamb.

Mokytojų metodinės tarybos susirinkimas „ Mobilių įrenginių, skaitmeninių mokymo priemonių, įrankių, virtualių mokymosi erdvių naudojimo pamokoje aptarimas“

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

16

14.30,

mokyt. kamb.

ABC grupės narių susirinkimas. Prevencinės programos „Saugi mokykla“ plano rengimas

Soc. pedagogė

V. Kravčenkienė

19 14.00 Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas “ Patirtis dirbant su specialiųjų poreikių vaikais” V. Radvilaitė Polockienė

23

14.00,

metod. kab.

Mokytojų susirinkimas.1. Mokinių kūrybinių darbų viešinimas mokyklos erdvėse.

2. Penktokų, naujai atvykusių mokinių adaptacija

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

kiekv. mėn. pirmad. 13.00 Ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės   metodinės grupės susirinkimai. Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
spalis   Respublikinis projektas „Olimpinis mėnuo“ Pradinių kl. mokytojos
       
spalis   Tarptautinė programa „Zipio draugai“ PUG mokytoja
spalis   Programos "Obuolio draugai" vykdymas V. Radvilaitė Polockienė
spalis   Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ IUG ir PUG mokytojos
4 sav. Viešvilės pagr. m-la Tauragės krašto skautų sueiga J. Štrimienė
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
1sav. II a. foje Integruotų dailės, muzikos, lietuvių k. pamokų skirtų M. K. Čiurlionio gimtadienio paminėjimui darbų paroda

J. Budzinauskas,

V. Pašukytė, L. Antanaitis

1sav. prad. kl. korid. Mokytojų dienos paminėjimas. Piešinių paroda Pradinių kl. mokytojos
5 mokyklos patalpose Mokytojų dienos minėjimas. Piešinių paroda „Mylimiausio mokytojo portretas“ Mokyklos mokytojų profsąjunga, mokinių komitetas
6 II a. foje Plakato paroda – konkursas donorystės tema

J. Budzinauskas,

V. Kravčenkienė

11 biologijos kab. Paskaita - ,,Donorystė" 9-10 kl. mokiniams

Sveikatos priež. specialistė

D. Kriščiūnienė

2 sav. II a. foje Stendas - ,,Pasaulinė psichikos sveikatos diena"

Sveikatos priež. specialistė

D. Kriščiūnienė

10

10 val.

biologijos kab.

Psichologo M. Kriščiūno paskaita 9-10 kl. mokiniams „ Kaip įveikti dideles ir mažas krizes?“

G. Martišienė,

V. Reinolcaitė

11 Kauno miškų ūkio mokykla

Karjeros ugdymas. 8-10 kl. mokinių išvyka į Kauno miškų ūkio mokyklą

V. Kravčenkienė,

M. Liuokaitienė

12   Šventinis rytmetys „Rudenėlio dovanos“ IUG ir PUG mokytojos, meninio ugdymo mokytoja
12   Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių edukacinė išvyka-istorijos pamoka, "Atrask Mažąją Lietuvą keliaudamas Vilhelmo kanalu " E. Večerskienė
16   Integruota geografijos- matematikos pamoka „Žemynai matematikoje“6 kl. mokiniams

V. Reinolcaitė,

G. Martišienė

3sav.   Integruota istorijos ir dailės pamoka 5-10 kl. „Baltų simboliai ir ženklai“

J. Budzinauskas,

E. Večerskienė

18   Užsiėmimas -,,Taisyklinga laikysena" 5-6 kl. mokiniams

Sveikatos priež. specialistė

D. Kriščiūnienė

20 mokyklos patalpose Popietė – projektas 5-10 kl. mokiniams „Rudens kelionė į sveikatos šalį“

V. Povilauskienė,

V. Reinolcaitė

4sav.  

Integruota geografijos, istorijos ir dailės pamoka 5-10 kl.

„Fantazijų žemėlapis“

J. Budzinauskas,

E. Večerskienė,

V. Reinolcaitė

4sav.   Rudens gėrybių paroda ,, Ką užaugino ruduo?” Pradinių kl. mokytojos
27   Rudenėlio šventė „Rudens mozaika“ Pradinių kl. mokytojos
spalis   Fotografijų paroda „Rudens grožis“ PUG mokytojos, tėveliai
spalis   Rytmetys „Ragauju, skanauju…sodo ir daržo derliaus gėrybes“ IUG ir PUG mokytojos
spalis   Darbelių paroda „Rudens gėrybės“ IUG ir PUG mokytojos
kas antrą penktad.  

S. Kneipo sveikatingumo elementų taikymas.

Vaikščiojimas Kneipo taku, vandens procedūros, arbatos gėrimas, subalansuota mityba, judėjimas, geros emocijos

IUG ir PUG mokytojos
IV. Kita veikla
nuolat   Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje Pavaduotoja ugdymui, A.Taurazevičius, atsakingas už svetainės tvarkymą
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat   Elektroninio dienyno priežiūra

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

2 sav.   Penktokų, pirmokų ir naujai atvykusių mokinių adaptacinio laikotarpio tyrimas ir apibendrinimas

Pav. ugdymui

V. Reinolcaitė

23 d. 13.00 Vaikų   adaptacija: IU ir PU   grupėse Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

pagal grupių,

įstaigos planus

  Šeimų pagalba, rengiantis įvairiems renginiams, grupės aplinkos kūrimas ir kt. IUG ir PUG mokytojos

iki

20 d.

  Informacija apie renginius, vyksiančius 2023 m. lapkričio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre

Metodinių grupių pirmininkai,

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

             

Parengė:

V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

Ž. Gribauskienė, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

 

 

 

Daugiau straipsnių...

  1. Gegužės mėn. veiklos planas