2024 Balandžio 25 d. 03:40:39

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

 2024 METŲ SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
       
8

14.30,

mokyt. kamb.

VGK susirinkimas „ Signalinio pusmečio aptarimas“

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

15

14.30,

mokyt. kamb.

Mokytojų metodinės tarybos susirinkimas. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo analizė ir kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymas

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

25

14.00,

2 kl. patalpos

Pradinių kl. metodinės grupės susirinkimas. Mokymosi rezultatų ir lankomumo, neformaliojo ugdymo aptarimas V. Radvilaitė Polockienė
29

14.30,

metod. kab.

Pedagogų tarybos posėdis. I trimestro rezultatų aptarimas

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

kiekv. mėn. pirmad.

13.00,

priešm. gr. klasė

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės metodinės grupės susirinkimai. Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
kiekv. mėn. pirmad.

8.45

I a. foje

Mokinių asamblėja

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
sausis   Respublikinis tėvų ir pedagogų STEAM darbų projektas „Paslaptys lede“ IUG ir PUG mokytojos

sausis/

vasaris

  Tarptautinins matematikos konkursas “PANGEA 2024” V. Radvilaitė Polockienė
sausis   Tarptautinė programa „Zipio draugai“ PUG mokytoja
sausis   Programos "Obuolio draugai" vykdymas E. Sprainaitienė
sausis   Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ IUG ir PUG mokytojos
sausis   Tarptautinis virtualus vaikų žodinės raiškos projektas „Trys raidelės, bet daug žodelių“ PUG mokytoja

sausis/

kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, Vilnius Respublikinis vertimų - iliustracijų projekte ,,Tavo žvilgsnis” Milda Liuokaitienė
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
6   Iniciatyva „Trys karaliai“ IUG mokytojos
11

8.30,

I a. foje

Istorinės atminties diena. Sausio 13- osios minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“ E. Večerskienė, dalykų mokytojai, pradinių kl. mokytojos
2 sav. I a. erdvės Ekspozicija „Sausio 13-oji“ V. Povilauskienė
2-3 sav. II a. foje stendas Piešinių parodėlė ,, Atmintis gyva, nes liudija” Pradinių kl. mokytojos
12   Dalyvavimas pilietinėje akcijoje, skirtoje Sausio 13- osios įvykiams paminėti IUG mokytojos
19 1-2 pam. Integruota etikos – geografijos pamoka „Sveika mityba“ 9-10 kl. mokiniams

V. Povilauskienė

V. Reinolcaitė

26-27 Viešvilės pagr. mokykla „Ir dieną ir naktį leidžiu laiką prasmingai“ Viešvilės ir Smalininkų pagr. mokyklų 5-10 kl. mokiniams

E. Večerskienė

M. Balaševičienė

V. Kravčenkienė

sausis   Akcija - „Palesinkime paukštelius“ IUG ir PUG mokytojos
sausis   Darbelių paroda „Žiema mano delniukuose“ IUG ir PUG mokytojos
sausis   Darbelių paroda „Sveikata – pati didžiausia dovana“ PUG mokytojos
kas antrą penktad.   S. Kneipo sveikatinimo metodų taikymas IUG ir PUG mokytojos
IV. Kita veikla
nuolat   Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje

Pavaduotoja ugdymui,

A. Taurazevičius, atsakingas už svetainės tvarkymą

sausis  

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), 4 klasė:

Skaitymas - 01.23 d.

Matematika - 01.30 d.

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat   Elektroninio Tamo dienyno priežiūra

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

sausis   Pamokų stebėjimas. Ugdymas pagal atnaujintas ugdymo programas

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

sausis   Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.

iki

20 d.

  Informacija apie renginius, vyksiančius 2024 m. vasario mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre

Metodinių grupių pirmininkai,

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

 

Parengė:

V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

Ž. Gribauskienė, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui