2023 Spalio 2 d. 16:41:05

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA :

  1. Artūras Matukaitis – mokyklos direktorius, komandos vadovas;
  2. Vida Reinolcaitė – pavaduotoja ugdymo reikalams, narė;
  3. Valda Kravčenkienė – soc. pedagogė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą;
  4. Aušra Mockienė – spec. pedagogė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą;
  5. Edita Gylienė – lietuvių k. mokytoja metodininkė, atsakinga už komunikaciją;
  6. Edita Kudienė – pavaduotoja ūkio reikalams, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą;
  7. Eglė Sprainaitienė – pradinių kl. vyr. mokytoja, narė.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai