2024 Birželio 15 d. 19:30:03

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2023 – 2024 M. M.

Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d.

.

Mokslo metų ugdymo proceso trukmė apibrėžiama ugdymo dienų skaičiumi pagal ugdymo programas:

pradinio ugdymo programa – 175 d.;

pagrindinio ugdymo programa (5–10 klasės) – 185 d.

Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Ugdymo procesas mokykloje skirstomas pusmečiais:

1–4 klasėms:

I pusmetis – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 26 d. (91 ugdymo diena);

II pusmetis – 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 11 d. (84 ugdymo dienos).

5–10 klasėms:

I pusmetis – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 26 d. (91 ugdymo diena);

II pusmetis – 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 26 d. (94 ugdymo dienos).

   Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama Ugdymo plano 4 priede.

Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.

Pamokų trukmė 1 klasių mokiniams - 35 min., 2-10 klasių mokiniams - 45 min.

Pamokų pradžia 8.00 val.

Pamokų laikas:

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 -10.35

Pertrauka 20 min

   4. 10.55 – 11.40

Pertrauka 20 min

   5. 12.00 – 12.45

6. 12.55 -13.40

7. 13.45 -14.30