2024 Birželio 15 d. 19:48:49

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

MOKYKLOJE DIRBA:

Vilija Pašukytė – mokytoja; dėstomas dalykas – lietuvių kalba.

Milda Liuokaitienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas - anglų kalba, 8 kl. vadovė.

Margarita Balaševičienė – mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – vokiečių kalba, rusų kalba, 7 kl. vadovė.

Gražina Martišienė – mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – matematika.

Gintaras Nenorta- vyr. mokytojas; dėstomas dalykas - informatika.

Žiedūna Klimaitienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – fizika, ekonomika, žmogaus sauga.

Jolita Štrimienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – chemija, biologija, dorinis ugdymas (tikyba), gamta, 9 kl. vadovė.

Eglė Večerskienė- vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – istorija, pilietinis ugdymas.

Vida Reinolcaitė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – geografija.

Laurynas Antanaitis - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – muzika.

Juozas Budzinauskas - vyr.mokytojas; dėstomas dalykas – dailė.

Vida Povilauskienė -  vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – technologijos, dorinis ugdymas (etika),gyvenimo įgūdžiai, 5kl. ir 6 kl. vadovė.

Vygaila Štulas – vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – technologijos.

Karolis Vančys - vyr.mokytojas; dėstomas dalykas - fizinis ugdymas.

Virginija Radvilaitė Polockienė – vyr. pradinių klasių mokytoja, 2/4 kl. mokytoja.

Alina Petravičienė -  pradinių klasių mokytoja, 3  kl. mokytoja ( pagrindiniai mokomieji dalykai).

Eglė Sprainaitienė - vyr. pradinių klasių mokytoja, 1/3 kl. mokytoja.

Lina Jasiulienė - mokytojos padėjėja.

Milena Kondrotaitė- mokytojos padėjėja.

Aldona Milkaitienė - mokytojos padėjėja.

Renata Jasaitienė - mokytojos padėjėja.

Reda Armonaitienė – logopedė.

Aušra Mockienė - spec. pedagogė.

Valda Kravčenkienė - soc. pedagogė, 10 kl. vadovė.

Žaneta Gribauskienė - direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Ginta Rimašauskienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

Julija Navickienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja.