2022 Spalio 3 d. 11:40:18

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Administracija

Direktorius Artūras MatukaitisII vadybinė kategorija

Direkt

 


Pavaduotojos:

Vida Reinolcaitė- pavaduotoja ugdymo reikalams, 

Žaneta Gribauskienė - pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui,

Edita Kudienė pavaduotoja ūkiniams reikalams.

  


Gražina Bagdanskienė vyr. buhalterė.

Violeta Norvaišienė – raštinės vedėja.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai