2022 Spalio 3 d. 11:00:05

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Mokinių komitetas :

   5 KL.   –  LUKNĖ KUNIAUSKAITĖ

– PAULIUS SAMULEVIČIUS

     6 KL.     – LUKA NAVICKAITĖ

        ALANAS MARGELIS

     7/8 KL.   – EMA KAZIKAITYTĖ

            - PATRICIJA BABILIŪTĖ

            - ASTIJUS ŽIČKUS

   9 KL.       – GABIJA MARGELYTĖ

            - JORIS GAILIUS

   10 KL.         -   KAMILĖ IVANAITYTĖ

            -   ROBERTAS BUDRIKAS

            -   SVAJŪNAS KONDRATAVIČIUS

            -  DOMINYKAS AUKSELEVIČIUS

KAS MES?

Aktyviausių mokyklos mokinių bendruomenė, kurią sudaro 5-10 klasių atstovai.

KO SIEKIAME?

Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, kurti draugišką aplinką, ugdyti toleranciją bei pasitikėjimu grįstus mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius.

KĄ DAROME?

  • Veikiame visų mokyklos mokinių vardu.
  • Padedame organizuoti mokyklos renginius ir juose dalyvaujame.
  • Priimame ir svarstome mokyklos mokinių pasiūlymus, pageidavimus.
  • Dalyvaujame vykdant prevencines programas bei akcijas.
  • Teikiame pasiūlymus popamokinės veiklos organizavimui.
  • Deleguoti nariai atstovaujame mokyklos taryboje.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai