2024 Liepos 18 d. 02:18:44

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

KOMISIJOS PASKIRTIS

 

 • Organizuoti  ir koordinuoti prevencinį darbą.
 • Teikti švietimo pagalbą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką.
 • Pritaikyti Švietimo programas  mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Atlikti mokinio SUP pirminį įvertinimą.
 • Atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

 

FUNKCIJOS

 

 • Rūpintis, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje.

 

 • Nagrinėti vaikų nenoro lankyti mokyklą, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis.

 

 • Analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus.

 

 • Analizuoti minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą.

 

 

 • Analizuoti vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo.

 

 • Teikti siūlymų direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmėmis) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą, mokinių sveikatos priežiūros organizavimo.

 

 • Atlikti vaikų, turinčių SUP pirminį vertinimą.

 

 • Teikti rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų ugdymosi priemonių naudojimo.

 

 • Siūlyti tėvams vaiko SUP įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

 

 • Įvykus krizei mokykloje, t.y. netinkamam ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį, organizuoti krizės valdymo priemones.