2023 Rugsėjo 25 d. 03:47:34

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

KLASIŲ VALANDĖLIŲ GRAFIKAS 2022 - 2023 m. m. I pusmetis

Pirmadienis

Antradienis

5p. - 5 klasė - mokyt. V. Povilauskienė

Trečiadienis

Ketvirtadienis

7p. –8 klasė - mokyt. J. Štrimienė

7p. – 10 klasė - mokyt . E. Gylienė

7p.- 6 klasė   - mokyt. I. Pukėnienė

7p. – 7 klasė - mokyt. M. Liuokaitienė

Penktadienis

3p. – 2/3 klasė - mokyt. V. Pinaitienė

5p. - 1 klasė - mokyt. V. Radvilaitė Polockienė

6p. – 4 klasė - mokyt. E. Sprainaitienė

7p. - 9 klasė - soc. pedagogė V. Kravčenkienė

Pastabos

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai