2023 Rugsėjo 25 d. 01:55:22

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinė mokykla

MOKINIŲ UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMO (KONSULTACIJŲ) GRAFIKAS 2022/23m.m. I pusmetis

Konsultacijos pavadinimas Diena Laikas Mokytojas
Lietuvių k. pirmadienis 7 pamoka E. Gylienė
Anglų k.

antradienis

ketvirtadienis

6, 7 pamokos

8 pamoka

M. Liuokaitienė
Vokiečių k. trečiadienis 7 pamoka M. Balaševičienė
Rusų k. pirmadienis 7 pamoka I.Pukėnienė
Matematika

pirmadienis

trečiadienis

ketvirtadienis

7 pamoka

8 pamoka

7 pamoka

M. Matukaitis
Fizika antradienis 7 pamoka Ž. Klimaitienė
Istorija pirmadienis ketvirtadienis

8 pamoka

8 pamoka

E. Gečaitė
Geografija

trečiadienis

ketvirtadienis

7 pamoka

8 pamoka

V. Reinolcaitė
Biologija antradienis 6 pamoka J. Štrimienė
Chemija antradienis 8 pamoka J. Štrimienė
1 klasė pirmadienis 5 pamoka V. Radvilaitė
2 klasė antradienis 6 pamoka V. Pinaitienė
3 klasė pirmadienis 6 pamoka L. Matukaitienė
4 klasė pirmadienis 6 pamoka E. Sprainaitienė

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai