2020 Rugsėjo 19 d. 09:20:41

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Vakaronė "Iš kartos į kartą"
Močiutė vaiko gyvenime užima labai svarbią vietą: ji padeda mamytei ir tėveliui, kai reikia pasaugoja ir paslaugo mažylį, žino daug jo paslapčių. Vaikai grupėje gražiai pasakoja apie savo močiutes, kaip kartu kepa blynus, kokias gražias ir ilgas seka jiems pasakas... 
Ikimokyklinio ugdymo antros grupės vaikučiai su savo mokytojomis Milda Gydaitiene ir Rūta Šniokaitiene vieną popietę sukvietė visas močiutes į vakaronę "Iš kartos į kartą". Joje kalba sukosi apie duoną. O be darbo - duonelės neturėsi. Sukalbėję mokytojų išmokytą maldelę, kartu su močiutėmis mažieji dirbo tokius darbus, kaip jos dirbdavo vaikystėje: plėšė plunksnas, vyniojo siūlus, vėrė molinius karolius, aižė pupas.
Pauliaus močiutė Danutė padeklamavo J. Marcinkevičiaus eilėraštį apie duoną ir papasakojo, kad duonelės negalima mėtyti, ją reikia gerbti.
Nojaus močiutė Gracija papasakojo, kaip minkydavo tešlą duonelei - rankomis, didelėje medinėje geldoje. Sunkus tai buvo darbas, bet - šventas. Iš tešlos padarytą kepaliuką šeimininkė nuglostydavo rankomis ir, įspaudusi kryželį, peržegnodavo. 
Vaikai tų pasakojimų klausėsi išsižioję, ir suprato, kodėl verkia duonelė, tinginio valgoma.
Vakaronėje skambėjo dainelės, kartu su močiutėmis buvo žaidžiami muzikiniai žaidimai, deklamuojami eilėraščiai, sakomos patarlės. Buvo šventėje ir didžiulis kepalas duonos ant lininio rankšluosčio - visi laužė ir ragavo. Buvo naminio sūrio ir medaus, ir giros - vaišių kokiomis vaikučius vaišindavo močiutės.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Šniokaitienė

 20191119 163049 20191119 164246

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema