2023 Gruodžio 5 d. 07:58:27

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

PILIGRIMINĖ KELIONĖ ŠILUVOJE

Ketvirtadienį, rugsėjo 14 dieną, mūsų mokyklos šeštos klasės mokiniai kartu su Jurbarko miesto progimnazijų šeštokais leidosi į piligriminę kelionę Šiluvon. Su malda autobuse pradėtas kelias tęsėsi trijų kilometrų kryžiaus kelio žygiu mišku, su apmąstymais sustojant keturiolikoje stočių, primenančių istorinius Jėzaus kančios įvykius. Miške patyrėme ,,neprograminį" nuotykį - susitikome su įniršusiomis širšėmis, kurios sukėlė ne tik daug emocijų, bet ir skiepijo skaudžiais nuodais. Kai kuriems tai buvo asmeninė kančios kelio kančia...

Pasiekus Šiluvą, apsilankėme Švenčiausios Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, prisilietėme prie akmens, kur prieš 400 metų stovėjo Jėzaus mama Marija, apžiūrėjome istorinį Šiluvos muziejų, kartu su keliais šimtais mokinių iš kitų Lietuvos mokyklų klausėmės katechezės, perbėgome per vykstančią mugę ir, pasisotinę dvasiniu maistu, saugiai grįžome  į savus namus nešdami šventoje vietoje dalinamas Malones.

Mokytoja Jolita Štrimienė

Nuotraukos