2019 Rugpjūčio 22 d. 00:35:48

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos

 stovyklos „Sakale, lėk“ aprašas

 Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos baze bei gavus Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono vado pritarimą, ugdymo plane numatytų pažintinių dienų metu birželio 11 – 14 dienomis mokykloje organizuojama karinė-edukacinė-sveikatinimo dieninė stovykla „Sakale, lėk...“. Stovykloje vaikai gyvena pagal karinės disciplinos taisykles, priima kasdienius iššūkius, išmoksta įvairių karinio gyvenimo įgūdžių, dalyvauja mokymuose, kuriuos veda karinių oro pajėgų karininkai. Vaikai mokosi draugiškumo, ugdo atsakomybę, drąsą, ištvermę, stiprina sveikatą. Užsiėmimai vykdomi birželio 11 ir 14 dienomis mokyklos aplinkoje, birželio 12,13 dienomis su nakvyne Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono (Sakalinėje) teritorijoje.

Stovyklautojui būtini daiktai

  • Būriui priskirti marškinėliai;
  • kepurė nuo saulės;
  • Užsiėmimams Sakalinėje: indelis su geriamu vandeniu, atsarginė avalynė, atsarginė apranga, užvalkalėlis pagalvei, paklodė užsiklojimui, asmens higienos priemonės, kuprinė išvardytiems daiktams susidėti.

Atsakingi už stovyklos veiklą

Stovyklos koordinatoriai:

                       mokyklos direktorius Artūras Matukaitis,

                       Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius Arvydas Griškus;

                       Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės atstovas;

                       Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono atstovas;

                        

Stovyklos vadovai:

                                pav. ugdymo reikalams Asta Danisevičiūtė,

                                KOP atstovas.

                     

Stovyklos vadovo pavaduotoja – soc. pedagogė Rasa Domeikienė, atsakinga už stovyklautojų maitinimą.

Šokio užsiėmimų organizatorius - mokytoja Ieva Janauskaitė;

Stovyklos veiklos viešinimas ir sklaida -  mokytoja Edita Gylienė;

 Atsakingas už filmo kūrimą - mokytojas Marijus Matukaitis,

 Sertifikatų rengimas - Marijus Matukaitis, Violeta Norvaišienė, Aldona Milkaitienė;

Mokinių sveikatą, pirmosios pagalbos suteikimą -  Danutė Kriščiūnienė, KOP atstovas;

Užsiėmimų sekretoriatas  - Karolis Vančys, Violeta Norvaišienė, Aldona Milkaitienė, KOP atstovas, mokiniai atleisti nuo fizinio krūvio;

Aikštės paruošimas užsiėmimams – Rolandas Pozingis.

Formuojami 4 būriai:

Būrių vadovai:

1. Vida Povilauskienė, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės atstovas;

Pagalbininkai –Karolis Vančys, Irena Bialoglovienė, Laimutė Matukaitienė;

2. Jolita Štrimienė,  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės atstovas;

Pagalbininkai – Reda Armonaitienė, Juozas Budzinauskas, Vygaila Štulas;

3. Vida Reinolcaitė,  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės atstovas;

 Pagalbininkas – Virgilijus Pinaitis, Milda Liuokaitienė, Eglė Sprainaitienė;

4. Rasa Domeikienė,  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės atstovas.

Pagalbininkai – Žiedūna Klimaitienė, Irena Petkevičienė, Edita Gylienė.

STOVYKLOS  ŠTABAS  mokyklos sporto aikštelėje.

5 -10 kl. mokinių karinės – edukacinės - sveikatinimo stovyklos

„Sakale, lėk...“ programa

(2018 m. birželio 11- birželio 14 dienomis)

Pirmadienis (06-11)

9,00 – 9,30 – Pasiskirstymas į būrius, būrio vadų rinkimai, veiklos pristatymas.

9,30 – 10,30 – Būrio vado susipažinimas su grupe, rikiuotės pratybos, šokio pratybos.

10,30 – 12,00 – Pilietiškumo pamoka( I, II būriai). III, IV būriai ...................

12,00 – 13,00 – Stovyklos atidarymas:  vėliavos  iškėlimas, susipažinimas su veikla.

13.00 – 14.00 -  Pietūs;

14.00 – 15.30 – Pilietiškumo pamoka III, IV būriai. I, II būriai ...................................

15.40 – 16.30 – Civilinės saugos pamoka (mokymasis gesinti gesintuvu);

16.30 – 17.00 - Vakarinė rikiuotė, dienos aptarimas, dienos rezultatų suvedimas.

Antradienis (06-12)

8,00 – 9.15  –   Rytinė rikiuotė, mankšta, šokis, veiklos pristatymas.

9.30 – 10,00 –  Pasiruošimas išvykimui į „Sakalinę“, sėdimas į autobusus;

10,00 – 11,00 -  Vykimas į „Sakalinę“;

11.00 - 12.00 -   Įsikūrimas „Sakalinėje“;

12.00 – 12.30 – Rikiuotė. Supažindinimas su veiklomis, bendra tvarka, reikalavimais;

12,30 – 13,00 – Veikla būriuose;

13,00 – 14,00 – Pietūs;

14,00 – 17,00 – Užsiėmimai. ( I, II būriai kliūčių įveikimas Vilko take);

-          Užsiėmimai. III, IV būriai estafetės;

17,0 – 18,00 - Vakarienė;

18,00 – 18,30 – Rikiuotė;

18,30 – 19,00 – Poilsis;

19,00 – 21,00 -  Užsiėmimai. III, IV būriams kliūčių įveikimas Vilko take.

-                             I, II būriai estafetės.

21.00 – 22.00 – pasirengimas poilsiui.

22,00 – Poilsis.

Trečiadienis (06-13)

7,00 – 8,00 – Kėlimasis, mankšta, pasiruošimas pusryčiams;

8,00 – 9,00  –    Pusryčiai;

9,00 – 10,00  –   Rytinė rikiuotė, veiklos pristatymas, šokis.

10,00 – 10,15 –  Pasirengimas užsiėmimams;

10,15 – 12,15 – Užsiėmimai. Dažasvydžio žaidimas I, II būriams.

                      -  Užsiėmimai. III, IV būriams kliūčių ruožas.

12.30 – 13.00 – Poilsis. Pasiruošimas pietums.

13.00 – 14.00 – Pietūs;

14,00 – 14,30 -  Poilsis;

14,30 -17,00 –  Užsiėmimai. Dažasvydžio žaidimas III, IV būriams.

-           Užsiėmimai. I, II, būriams kliūčių ruožas.

17.00 – 17.30 – patalpų susitvarkymas. Pasirengimas vykti namo.

17,30 – 18,00 -  Vakarienė.

18.15 – 18.30 – Rikiuotė.

18.30 – 19.30 -  Sėdimas į autobusus. Išvykimas į Smalininkus;

19,30 – 19,45 – Rikiuotė Smalininkuose. Išvykimas į namus.

                       

Ketvirtadienis (06-14)

9.00 – 10.00  –   Rytinė rikiuotė, veiklos pristatymas, šokis.

10.00 – 10.15 –  Poilsis.

10.15 – 12.00 – Užsiėmimai. Pasirengimas stovyklos uždarymui.

12.00 – 13.30 –  Stovyklos uždarymas.

13.30 – 14.00 -  Pasirengimas pietums.

14.00 -15.00 –  Pietūs.

15.00 – 16.00 – Atsisveikinimas.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema