2023 Spalio 2 d. 18:38:33

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Pažangumo ir kokybės analizė ( 1-10 kl. ).  2017 – 2020 m. m. I pusmetis

Metai Pažangumas Kokybė
2017-2018 m. m 79,8% 16%
2018-2019 m. m. 83,5% 22,2%
2019-2020 m. m. 88,2% 38,8%

 

Lankomumo analizė. 2017 – 2020 m. m. I pusmetis

Metai Praleista pamokų Nepateisinta pamokų
2017-2018 m. m 4131 (iš jų prad. kl. - 865 2085 (iš jų prad.kl. - 26)
2018-2019 m. m. 4507 (iš jų prad.kl. - 1684) 1795 (iš jų prad.kl. - 54)
2019-2020 m. m. 5123 ( iš jų prad.kl. - 1166) 2102 ( iš jų prad.kl. - 17)

 

 

Mokinių mokymosi rezultatai. 2019-2020 m. m. I pusmetis

 

Mokinių skaičius

klasėse

Labai gerai besimokantys Gerai besimokantys Nepatenkinamai besimokantys

Viso: 1 – 10 kl.

1-4 kl.

5-10 kl.

86

43

43

4

3

1

29

23

6

11

1

10

 

Geriausi 2019-2020 m. m. I pusmečio mokiniai

1-4 klasės - auštesnysis lygis:

¢  Elena Gailiūtė , 2kl.

¢  Arijus Lužeckas, 3kl.

¢  Gabija Pranaitytė, 4kl.

5-10 klasės - 9-10 balai:

¢  Goda Kvietkutė, 5 kl.

          7-10 balai:

¢  Emilija Rimkutė, 5kl.

¢  Kamilė Ivanaitytė,  8kl.

¢  Patricija Babiliūtė, 5kl.

¢  Ema Kazikaitytė, 5kl.

¢  Patricija Bantia, 5 kl.

¢  Eimantas Rochmanas, 6kl.

¢  Astijus Žičkus, 6 kl. 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai