2024 Birželio 15 d. 19:38:03

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

PAMOKOS KITAIP

   Integruotos pamokos – vienas iš ugdymo metodų, kuris leidžia į dėstomą dalyką pažvelgti kitaip.
   Gegužės 10 d. mokykloje vyko integruotų pamokų diena. 5 - 6 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje dailės ir anglų kalbos pamokoje „Molio stebuklai“, kurioje minkė molį ir patys savo akimis įsitikino, kaip vyksta pats lipdymo procesas: minkyti, lipdyti, kartais gadinti ir vėl iš naujo kurti, suteikia daug džiaugsmingų akimirkų. Mokytojas Juozas atskleidė vaikams paslaptis, kaip „prakalbinti“ molį. Molio gabalai jų rankose virto nuostabiais darbeliais. Vaikai lipdė indelius „Gyvūnas“. Anglų k. mokytoja Milda mokiniams pravedė „Kahoot“ edukacinius žaidimus.
   Vyresnių klasių mokiniai pamokoje žiūrėjo filmą ,,Aš prieš tave“.
   7 - 8 kl. klasių mokinius tikybos mokytoja Jolita ir matematikos mokytoja Gražina pamokoje kvietė diskusijai, įtvirtinant suvokimą, kad gyvybė yra aukščiausia vertybė, gyvybės nesirenkama – ją gauname dovanai ir esame atsakingi už jos puoselėjimą; ne mes sukonstravome šio pasaulio tvarką, todėl ne mes ir apsprendžiame, kaip būti. Pažeidus gamtinę ir vidinę ekosistemą, galima pasekmė – chaosas.Todėl mokytoja Jolita kviečia visus gyventi darnoje su savimi, su kitu ir su mus kasdienoje pasitinkančiu skausmu, kuris turi daug veidų. Vienas iš jų – negalia.
   9 -10 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje etikos - lietuvių k. pamokoje. Etikos mokytoja Vida ir lietuvių k. mokytoja Vilija su mokiniais aptarė kiekvieną sceną svarstydami, kokius jausmus joje išgyvena filmo veikėjai ? Kaip galima apibūdinti reakciją į susiklosčiusią situaciją? Kaip patys pasielgtų jų vietoje? Kaip pasielgti būtų tinkamiausia? Aptarė veikėjų bruožus ir elgsenos pokyčius.
   „Pamokos kitaip“ moko kritiškai mąstyti, analizuoti situacijas, komunikuoti tarpusavyje, lavina meninius gebėjimus.

                                             Pavaduotoja ugdymui Vida Reinolcaitė

Nuotraukos