2024 Birželio 15 d. 20:58:46

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Pagrindinis


Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ugdymo programą  skirstomas  pusmečiais:

                                1 – 5 klasėms

          I  pusmetis – 2012-09-01 – 2013-01-18

          II pusmetis – 2013-01-21 – 2013-05-31

                               6 – 10 klasėms

          I  pusmetis – 2012-09-01 – 2013-01-18

          II pusmetis – 2013-01-21 – 2013-06-07

   2012-2013 mokslo metų atostogos ir jų trukmė

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens:

Priešmokyklinei gr.

1-4 klasėms

5-10 klasėms

Žiemos:

Priešmokyklinei gr.

1-4 klasėms

5-10 klasėms

Pavasario:

Priešmokyklinei gr.

1-4 klasėms

5-10 klasėms

Vasaros:

Priešmokyklinei gr.

1-4 klasėms

5 klasei

6-10 klasėms

10-29

10-29

12-27

2013-02-18

12-27

2013-02-18

2013-03-25

2013-03-25

2013-06-03

2013-06-03

2013-06-10

11-02

11-02

2013-01-04

2013-02-19

2013-01-04

2013-02-19

2013-03-29

2013-03-29

2013-08-30

2013-08-30

2013-08-30

       Papildomos atostogos priešmokyklinei gr., 1 – 4 klasėms:

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2013-02-11

2013-02-15

2013-04-02

2013-04-05

         Papildomos atostogos 5 klasės mokiniams:

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2012-11-26

2012-11-30

2013-02-11

2013-02-15